Privacybeleid

Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld.


Privacybeleid

De klant stemt er mee in dat Beijer Ref Belgium BV gegevens verzamelt en verwerkt die gebruikers van de website en webshop kunnen identificeren. Beijer Ref Belgium BV verklaart dat deze gegevens uitsluitend worden aangewend om via de website en webshop tot stand gekomen overeenkomsten correct te kunnen uitvoeren, de service te verbeteren en om persoonlijke wensen en verzoeken te kunnen begrijpen en verwerken.

Beijer Ref Belgium BV respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website en webshop.

Beijer Ref Belgium BV erkent de verantwoordelijkheid voor het gebruik van persoonlijke gegevens. Beijer Ref Belgium BV verklaart deze verantwoordelijkheid te respecteren en zal, zonder toestemming van de klant, de persoonlijke gegevens niet delen met andere bedrijven. Beijer Ref Belgium BV geeft uw gegevens alleen aan die partijen die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling. De medewerkers vanBeijer Ref Belgium BV en door ons ingeschakelde partijen zijn verplicht de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

De klant heeft met redelijke tussenpozen recht op inzage in zijn eigen persoonlijke gegevens. Ook kan de klant ten alle tijden verzoeken om zijn eigen persoonlijke gegevens te laten corrigeren c.q. aan te laten passen indien deze volgens hem niet correct of volledig zouden zijn.

Een klant kan verzet aan tekenen tegen deze verzameling van zijn persoonlijke gegevens. Beijer Ref Belgium BV zal de verzameling dan onmiddellijk staken en de gegevens verwijderen c.q. vernietigen. Zonder deze gegevens is het echter niet mogelijk de klant op de website en webshop te identificeren. Om die redenen zal bij verwijdering van de persoonlijke gegevens ook het inlogaccount komen te vervallen.

Beijer Ref Belgium BV kan de klantinformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in het privacybeleid van Beijer Ref Belgium BV. In dat geval, zal Beijer Ref Belgium BV contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan het reglement van Beijer Ref Belgium BV voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.


Cookiebeleid


Klikgedrag en bezoekgegevens
Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvragen en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt. Deze gegevens worden geregistreerd en gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op onze website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van onze website.

Wij proberen deze gegevens zo anoniem mogelijk te houden en te beveiligen. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Wat zijn cookies?
Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op je harde schrijf wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgende bezoek weer naar onze server teruggestuurd worden.
Welke cookies gebruiken wij
De website van Beijer Ref Belgium maakt gebruik van de volgende cookies:

Google Analytics
Via onze website wordt altijd een cookie geplaatst van Google, als deel van de Analytics-dienst. Wij gebruiken deze dienst om rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Voor meer informatie over deze cookies kan je contact opnemen met marcom@beijerref.be

In- en uitschakelen of verwijderen van cookies
Wil je niet dat er cookies worden geplaatst nadat je eerder toestemming gegeven hebt? Dan kan je de cookies eenvoudig verwijderen via je browser.

Beveiliging
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot je gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast, maken wij gebruik van SSL-certificaten voor een veilige overdracht van jouw gegevens en communicatie.


Aanpassingen privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Wanneer wij onze verklaringen aanpassen, zal je hier als klant van Beijer Ref Belgium altijd van op de hoogte worden gebracht.


Reageren

Heb je opmerkingen over ons privacybeleid? Dan kan je contact opnemen met marcom@beijerref.be