Retourprocedure

Transportschade & mancomeldingen

Transportschade

Wij vragen onze klanten altijd de verpakking en inhoud van de leveringspakketten te controleren voor ondertekening van ontvangst. Eventuele beschadigingen dienen op de vrachtbrief of handterminal te worden vermeld. 

Bij eventuele transportschade telefonisch of schriftelijk contact opnemen met een sales verantwoordelijke van Beijer Ref Belgium. Meldingen dienen onmiddellijk doorgegeven te worden. Voeg hierbij:

 • Foto's van de schade aan het toestel.
 • Foto's van beschadigde inhoud.
 • Foto's van beschadigde verpakking.
 • Foto's van binnen verpakking en/of opvulmateriaal.

Mancomelding

Een zending ontvangen, maar geen goederen? Meldt dit binnen de 48 uur bij uw contactpersoon van Beijer Ref Belgium. Dit kan zowel telefonisch op het nummer +32 3 457 91 32 of via uw sales verantwoordelijke.

Wat zijn mancomeldingen?

 • Goederen die wel op pakbon staan, maar die niet zijn geleverd.
 • Goederen staan wel op pakbon, maar foutief geleverd.
 • Deel van de goederen is niet afgeleverd door de transporteur.


Welke artikelen mogen retour genomen worden?


1. Goederen die conform bestelling zijn geleverd,
worden niet teruggenomen behoudens courant* materiaal. Retour te zenden goederen dienen in de originele, onbeschadigde en onbeschreven fabrieksverpakking franco aan onze organisatie of desbetreffende shop te worden geleverd.

Volgende ongebruikte goederen worden door ons niet teruggenomen:

 • Goederen die ingebouwd zijn geweest.
 • Goederen die beschadigd zijn.
 • Goederen die speciaal besteld zijn en geen courante* artikelen zijn.
 • Goederen zonder een kopie van het retourmeldingsformulier (RMA).
*Wat is courant materiaal?
Materiaal waarbij wij een minimum voorraad hebben in ons centraal magazijn of desbetreffende shop.

Retourformulier & benodigde documenten

Artikelen die retour komen, moeten altijd voorzien zijn van een door ons aangemaakt retourmeldingsformulier (RMA). Zodra de aanmelding binnen komt, ontvangt u zo snel mogelijk een retourmeldingsformulier (RMA). Je kan het retourmeldingsformulier bovenaan deze pagina invullen.

Vergeet niet een kopie van de pakbon/factuur en het volledig ingevuld retourmeldingsformulier (RMA) mee te sturen. Zonder dit volledig ingevulde retourmeldingsformulier kunnen wij retouren niet in behandeling nemen. 

Retour- en administratiekosten

Per artikel zal een vaste administratiekost van € 50 worden aangerekend. 

Creditering

Goederen dienen franco door de klant terugbezorgd te worden in oorspronkelijke en onbeschadigde verpakking en begeleidt van een kopie van het originele factuur.

 • Goederen dienen binnen 3 maanden na facturatie naar onze organisatie verstuurd te worden voor creditering, rekening houdend met een administratieve kost zoals bovenstaand aangegeven.

2. Defecte goederen dienen franco in volledige staat aan onze organisatie of desbetreffende shop te  worden geleverd. Vergeet niet een kopie van de pakbon/factuur en het volledig ingevuld retourmeldingsformulier (RMA)mee te sturen. Zonder dit volledig ingevulde retourformulier kunnen wij retouren niet in behandeling nemen. 

Indien goederen onder garantie vallen, kunnen deze geretourneerd worden aan ons centraal magazijn of desbetreffende shop. Hier moet ook altijd een retourmeldingsformulier (RMA) aan toegevoegd worden. De beschadigde goederen dienen binnen 48 uur aan de transporteur op de vrachtbrief en aan ons schriftelijk te worden gemeld aan aftersales@beijerref.be.

3. Artikelen met transportschade worden teruggenomen indien deze schade onmiddellijk vermeld wordt op de vrachtbrief. Bij voorkeur onmiddelijk weigeren voor ontvangst of uiterlijk binnen 48 uur melden aan aftersales@beijerref.be.

4. Leen- en borgcilinders worden binnen 1 jaar na factuurdatum kosteloos teruggenomen door Beijer Ref Belgium. Deze cilinders kunnen terug gebracht worden naar één van de Beijer Ref Belgium shops.
Beschadigde leen- en borgcilinders die pas na 12 maanden worden geretourneerd, worden in rekening gebracht.

 • Cilinder 12,5 L : €50 / cilinder.
 • Cilinder 19,0 L : €75 / cilinder.
 • Cilinder 20,0 L : €100 / cilinder (kunststof cilinder).
 • Cilinder 27,2 L : €75 / cilinder.
 • Cilinder 62,0 L : €100 / cilinder.

5. Retourprocedure reclaimcilinders
Voor de verwerking van gerecupereerd koelmiddel, ammoniak, glycol en olie, werkt Beijer Ref Belgium BV samen met Mebrom NV. Mebrom is erkend als inzamelaar van afvalstoffen (OVAM-registratienummer: 101123/1) en vergund voor de recyclage van gerecupereerde koelmiddelen, glycol en oliën, onder het nummer: M03/44019/160/4/A/1. Niet recycleerbare producten worden vernietigd door INDAVER N.V. in Antwerpen.

Transport van Beijer Ref Belgium naar Mebrom is zowel voor reclaimcilinders als drums ten laste van Beijer Ref Belgium.

Voor de volledige procedure en prijszetting van reclaimcilinders kan u contact opnemen met de shop in uw regio.

6. Hoe transporteert u reclaimcilinders tot bij Beijer Ref Belgium?

2 mogelijkheden;

 • Het is toegestaan reclaimcilinders zelf tot in onze shops retour te brengen.
 • Transport met erkend vervoerder.

U geeft opdracht aan onze transporteur om reclaimcilinders naar Beijer Ref Belgium te versturen.

Raadpleeg de website van transport Mainfreight.

Het is belangrijk dat aan iedere reclaimcilinder een volledig ingevuld retourdocument bevestigd is. Dit hangt aan de reclaimcilinder bij aankoop.

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden.

Retourformulier

Artikelen

(JPG, PNG, BMP up to 10 MB)

Velden gemarkeerd met asterisks (*) zijn verplicht.

Garantie aanvragen

Producten retourneren op basis van garantie

Garantie wordt verleend door de door ons geleverde producten gedurende een jaar na aflevering. Garantie beperkt zich uitsluitend tot reparatie, vervanging of creditering van de aankoopprijs van het defecte product.

Artikelen ter garantiebeoordeling dienen als retour aangemeld te worden via bovenstaand formulier. Voor vragen neem contact op met uw sales verantwoordelijke of via het nummer +323 457 91 32.

Vacuümpomp, compressor, etc... retourneren of laten repareren? Verwijder alle olie uit het apparaat voor het product wordt verstuurd.

Tijdens het transport kan er olie lekken, dit kan het apparaat besmeuren en schade aanrichten. Om de garantie goed te kunnen verwerken vragen wij om bovenstaand formulier in te vullen.

Disclaimer: garantie wordt enkel toegestaan na beoordelingsinspectie van de leveranciers.

Reparatie aanvragen

Gereedschap ter reparatie sturen

Gereedschap dat retour komt ter reparatie dient altijd voorzien te zijn van een door ons aangemaakt retourmeldingsformulier (RMA). Vul het digitale formulier hier boven in om een retour aan te melden. Zodra wij de aanmelding hebben ontvangen, wordt zo snel mogelijk een RMA verstuurd. Neem voor overleg contact op met uw contactpersoon bij Beijer Ref Belgium.

Vacuümpomp, compressor, etc... retourneren of laten repareren? Verwijder alle olie uit het apparaat voor het product wordt verstuurd.

Tijdens het transport kan er olie lekken, dit kan het apparaat besmeuren en schade aanrichten. Om de garantie goed te kunnen verwerken vragen wij om bovenstaand formulier in te vullen.