sustainability_green-landscape

Beijer Ref 2022 Duurzaamheidsverslag: Toewijding aan Duurzaamheid en Betrokkenheid bij alle Stakeholders


In het meest recente duurzaamheidsverslag (2022) van Beijer Ref, gaan we dieper in op hoe we ons inzetten voor een betere samenleving door middel van een voortdurende toewijding aan duurzaamheid, sterke betrokkenheid bij stakeholders, en een diepgaand respect voor mensenrechten. Het rapport markeert een cruciale stap in het vastleggen van onze toekomstige acties en doelen voor duurzaamheid.

Sustainability_globe

People, Planet en Profit

We leggen de nadruk op People, Planet en Profit. Hierbij worden concrete inspanningen gedaan om de CO2-uitstoot te verminderen en de ecologische impact van activiteiten te minimaliseren. Specifieke aandacht gaat uit naar energie-efficiëntie en het voorkomen van koelmiddellekkages. Het verslag is gebaseerd op meetbare MVO-indicatoren en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (UN Sustainable Development Goals).

Lokale MVO-initiatieven & onderwijs

In het verslag vind je ook de lokale MVO-initiatieven die de business units hebben opgestart en onderstrepen we de essentiële rol van onderwijs binnen onze bedrijfscultuur. We werken samen met onderwijsinstellingen om kennis over te dragen aan zowel eigen personeel als klanten. Hierbij ligt er een sterke nadruk op veiligheid, gezondheid, en milieuvriendelijke technologieën in onze producten en diensten.

meeting tussen verschillende personen

Partnership met Danfoss

Een volgende aankondiging in het verslag is de vernieuwde samenwerking met Danfoss A/S, gericht op een ambitieus project in de richting van de circulaire economie. Dit project streeft circulariteit na in de gehele waardeketen van onze producten.

Beijer Ref Academy

Met de Beijer Ref Academy wordt er gestreefd naar het vergroten van de kennis van klanten. Zo werd eerder dit jaar een seminarie gegeven over de uitfasering van de F-gassen, waar werd aangegeven door onze klanten dat ze geïnteresseerd zijn in dit soort opdelingen.

Lees er hier alles over!

Seminarie BeijerRefBelgium_academy
corporate-social-responsibility-meeting

Samenvatting verslag

Kort samengevat zetten we ons dus in voor duurzaamheid, betrokkenheid bij stakeholders en respect voor mensenrechten. We kijken vooruit naar een circulaire economie en verdere educatieve initiatieven, terwijl we als organisatie streven naar een excellente klantenservice en ethische bedrijfspraktijken

Wil je het hele verslag lezen?


Download dan snel de pdf!


Bron: 

Image by rawpixel.com on Freepik